سفارش تبلیغ
صبا ویژن

phan

در خودروهای انژکتوری سه فیوز سیمی در محفظه موتور و پشت باطری روی گلگیر وجود دارد یکی از فیوزهای سیمی برای چراغهای نورافکن است دیگری برای برق پشت باطری است سومی برای کنترل سیستم انژکتوری است


ارسال شده در توسط علی علیپور